บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด

บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบแบบรวดเร็วใช้สำหรับทดสอบความปลอดภัยในอาหารของบริษัท Neogen Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการ จำหน่ายชุดทดสอบสารพิษจากธรรมชาติ, เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร, เชื้อก่อให้เกิดโรค, สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร, สิ่งเจือปนในอาหาร, ทดสอบความสะอาด และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานชุดทดสอบให้กับผู้ที่สนใจด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s