บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด

Image

บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด

เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดทดสอบแบบรวดเร็วใช้สำหรับทดสอบความปลอดภัยในอาหารของบริษัท Neogen Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการ จำหน่ายชุดทดสอบสารพิษจากธรรมชาติ, เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร, เชื้อก่อให้เกิดโรค, สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร, สิ่งเจือปนในอาหาร, ทดสอบความสะอาด และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานชุดทดสอบให้กับผู้ที่สนใจด้วย